0 Items

Nema proizvoda u korpi.

Opšti uslovi

 1. Ovi uslovi se odnose na prodaju proizvoda objavljenih na Internet stranici www.bolerodrinks.rs. Korišćenjem ovih internet stranica Korisnik stranice www.bolerodrinks.rs Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Opšim uslovima poslovanja i uslovima kupovine. Smatra se, da porudžbinom u celosti prihvataju Opšte uslove poslovanja i uslove kupovine. Korišćenjem ovih Internet stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima poslovanja i korišćenja. Nosilac svih prava na Internet stranici bolerodrinks.rs je D Sport System doo (u daljnjem tekstu Bolero Srbija).
 2. Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila za Korisnike i odnose se na korišćenje Internet stranice bolerodrinks.rs. Korišćenjem Internet stranice Korisnici iskazuju da se slažu sa Opštim uslovima poslovanja i korišćenja i pristaju na korišćenje Internet stranice bolerodrinks.rs u skladu sa njima. Korisnike savetujemo da se pre same kupovine upoznaju sa ovim Uslovima i iste redovno provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.
 3. Pravo Korišćenja Internet stranice lično je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašćen prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.
 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je momentom porudžbine proizvoda.
 5. Kupac može biti samo punoletna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a delomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati tačne, potpune i važeće lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dela usluga koje nudi bolerodrinks.rs.
 7. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole kompanije D Sport System doo te prihvata da kompanije D Sport System doo nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup Internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
 8. Kompanija D Sport System doo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmeniti sadržaj Opštih uslova poslovanja, asortimana proizvoda, cene proizvoda ili sadržaja Internet stranice bolerodrinks.rs. S obzirom na to Korisnici su dužni pre svakog korišćenja Internet stranice bolerodrinks.rs pregledati sadržaj Opštih uslova poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti. Navedene promene stupaju na snagu objavom na bolerodrinks.rs.
 9. Korišćenje ove Internet stranice bolerodrinks.rs isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavac se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posete Internet stranici bolerodrinks.rs usled protivpravnih radnji trećih osoba, kompjuterskih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlašćenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korišćenje bolerodrinks.rs internet stranice. Uslovi ovog poglavlja odnose se na celokupan sadržaj Internet stranice bolerodrinks.rs.
 10. Prodavc se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na bolerodrinks.rs internet stranici. bolerodrinks.rs zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internet stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamerne greške ne odgovaramo.
 11. Bolero sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj nameri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Bolero ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguć je različit izgled stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno proveravaju.
 12. Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.
 13. Informacije o kompaniji:

D Sport System d.o.o.
Sedište: 21000 Novi Sad, Srbija
Email: info@bolerodrinks.rs
Tel: +38160 382 11 08

D Sport System d.o.o. za usluge
IBAN RS35265100000013996472
Društvo registrovano u APR Srbija Broj:BD 67369/2014 od 08.08.2014.
MB: 21036609
PIB: 108625616

Značenje izraza navedenih u ovim opštim uslovima

 • Prodavac – trgovačko društvo D Sport System d.o.o. , Kosovska 26a, 21000 Novi Sad, Srbija registrovano u Agenciju za priredne registre pod brojem BD 67369/2014 od 08.08.2014., PIB: 108625616
 • bolerodrinks.rs – web stranica u vlasništvu Prodavca
 • Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka i naručila proizvod ili uslugu.
 • Korisnik „Bolero“ – svaka osoba koja web stranicu „bolerodrinks.rs“ koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobiijanja informacija o pojedinom proizvodu
 • Korišćenje „bolerodrinks.rs “ – pristup stranici www.bolerodrinks.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine
 • Online kupovina ili web trgovina – ostvarivanje kupovine proizvoda putem „bolerodrinks.rs“
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „bolerodrinks.rs „, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Načini plaćanja

Plaćanje na internet stranici www.bolerodrinks.rs vrši se u dinarima. Cene su maloprodajne, izražene u dinarima i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cene na stranicu visoko je kontrolisan process, ali unos cena zahteva ljudski faktor te podrazumeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cene vrede za kupovinu online.

Prodavac je ovlašćen menjati cene bez prethodnog obaveštenja, kao što je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja menjati cene isključivo za web shop. Takođe, Prodavac je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili nedeljne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno pre same kupovine.

Nezavisno od prethodne tačke ovih Opštih uslova, sva naručena roba biće isporučena po cenama koje su vredile pri izradi ponude.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 • Online kupovina se može ostvariti samo ukoliko se kupac registruje na za to predviđenom mestu na „ bolerodrinks.rs „. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati tačne, važeće i potpune lične podatke. Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi i prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Bolero za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Usloviima iste prihvata čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Bolero, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.
 • Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem „bolerodrinks.rs” web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima komunikacije na daljinu (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbine-web trgovina, pisanim porudžbinama, telefonom sa ljudskim posredovanjem.
 • Kupac ima ovlašćenja da izabere mogućnost da ga Prodavac informiše o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspešno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca će biti dostavljeno obaveštenje o uspešnoj registraciji.
 • Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „bolerodrinks.rs “ a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, ceni. Cena i uslovi dostave navedeni su pod „Načini dostave”.
 • Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „korpu“ klikom na link „Korpa“. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodat tada će Prodavac kontaktirati kupca radi dogovora o daljem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavac nabavi od svojih dobavljača). Prodavac, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 • U „korpi“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu zajedno sa cenom proizvoda i cenom dostave te ukupnom cenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupovinom bira link „Kreni na plaćanje“, a sistem ga dalje automatski vodi do stranice „Naplata“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (plaćanje preko računa ili plaćanje pouzećem). Detalji računa se mogu promeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
 • Po izvršenju napred navedenih koraka web trgovine i odabirom „Naručite“ na stranici „Naplata“, sistem automatski vodi Kupca na stranicu „Naplata Narudžbina primljena“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbine, plaćanju kao i obaveštenje o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obaveštenje o e-mail adresi i broju telefona putem kojeg Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

Naručene proizvode možete platiti na sedeće načine

 • Putem računa ili redovne uplatnice
 • Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda
 1. Plaćanje putem računa ili opšte uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje preko računa ili opšte uplatnice na vašu e-mail adresu će biti poslata potvrda Vaše narudžbine. Zaposleni Bolera kontaktiraće Vas po potrebi.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opšte uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sledeće podatke:

 • Uplata na žiro račun D Sport System d.o.o.: 275001022682338178
 • Poziv na broj: 02 – broj ponude
 • Primalac: D Sport System d.o.o. Novi Sad , Kosovska 26a, 21000 Novi Sad

Po primljenoj uplati poslaćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu sa uslovima dostave.

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem tekućeg računa, korisnik na uplatnici mora ispuniti sledeće podatke:

 • Uplata na žiro račun D Sport System d.o.o.: 275001022682338178
 • Poziv na broj: 06 – broj ponude
 • Primalac: D Sport System d.o.o. Novi Sad , Kosovska 26a, 21000 Novi Sad
 • Matični broj D Sport System d.o.o.: 21036609

Po primljenoj uplati poslaćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu sa uslovima dostave.

 1. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda od dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućava Vam da narudžbine platite prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primalac nije u mogućnosti primiti pošiljku na definisanoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obaveštenje o prispijeću pošiljke.

Dostava

 1. Besplatna dostava

Dostava za sve narudžbine iznad 3000 dinara kupljene u Bolero internetsk trgovini je besplatna za područje cele Srbije. Trošak dostave za narudžbine manje od 3000 dinara iznosi 300 dinara.
Poručeni proizvodi će biti isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (izuzetak su preznici).

Ako želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo vas da to napišete pod NAPOMENA kako bi mogli vašu želju preneti dostavnoj službi.

 1. Proces dostave
 • Dostavu vrši Prodavac (putem ličnih vozila) ili angažiranjem renomirane kurirske službe.
 • Dostava se vrši putem kurirskih službi koje obavljaju usluge transporta.
 • Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda proveriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
 • U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cene proizvoda, cene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti pogrešno dostavljen proizvod.
 • U slučaju da kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
 • Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobija sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, garantnii list), račun, kao i potvrdu o primanju pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primanju pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez spoljnih vidljivih oštećenja.
 • Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu gde je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
 • Cene dostave istaknute su na „bolerodrinks.rs“ i u njima je sadržan pripadajući PDV.
 1. Status narudžbe

Prilikom obrade pošiljke Kupac dobija obavestenje na mail o statusu njegove pošiljke.

Povrati

 1. Povrat
 • Pre samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati uslove korištenja „bolerodrinks.rs“ koji su navedeni unutar Uslova korištenja stranice. Obrazac za jednokratni raskid ugovora možete preuzeti ovde.
 • Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga.
 • Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak kao i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
 • Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.
 • Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakovanju kao i odgovarajućim sadržajem i računom, uputstvima za korištenje i garantnim listom. D Sport System d.o.o. utvrđuje uslove povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.
  Potrošač snosi trošak povrata robe.
 1. Pravo na povrat

Nedostaci za koje prodavac ne odgovara:

 • Prodavac ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosečnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako primetiti pri uobičajenom pregledu stvari.
 • Odredba stavka 2. ovoga članka ne primenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje privredne ili profesionalne delatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavac deluje u okviru svoje privredne ili profesionalne delatnosti (potrošački ugovor).
 • Ali prodavac odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako primetiti ako je izjavio da proizvod nema nikakve nedostatke ili da proizvod ima određena svojstva ili odlike.

Pregled proizvodi i vidljivi nedostaci:

 • Kupac je dužan da primljeni proizvod na uobičajeni način pregleda i čim je to moguće o vidljivim nedostacima obavestiti prodavca u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Kad je pregled izvršen u nazočnosti obe strane, kupac je dužan svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Ako je kupac otpremio proizvod dalje bez pretovara, a prodavcu je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve dalje otpreme, pregled proizvoda može biti odgođen do njenog prispeća u novo odredišno mesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavca obavestiti o nedostacima čim je po redovnom toku stvari mogao za njih saznati od svojih klijenata.
 • Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavestiti prodavca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

 

 

 1. Jednostrani raskid Ugovora
 • Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovde.
 • Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavestiti D Sport System d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora pre isteka roka.
 • Izjavu je potrebno poslati poštom na Kosovska 26a Novi Sad Srbija ili elektronskom poštom na info@bolerodrinks.rs
 • U Izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte.
 • Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršiće mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Bolero primi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
 • Povrat novca će biti izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Bolero može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslata nazad.
 • Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu kosovska 26a bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Bolero, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
 • Direktne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da pre raskida Ugovora pozove broj telefona 0603821108 ili se javi na info@bolerodrinks.rs kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
 1. Reklamacija

Ako ustanovite prilikom prve upotrebe da je proizvod koji ste dobili neispravan ili da niste zadovoljni proizvodom, molimo vas da nas kontaktirate i sledite navedene korake.

 • Pošaljite nam informacije s brojem narudžbine, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@bolerodrinks.rs, telefonski broj 0603821108, ili nam pišite društvenim mrežama.
 • Poslaćemo Vam potvrdu o prijemu reklamacije i tačnom informacijom na osnovu opisa može li se proizvod zameniti za novi, kao i može li se za proizvod dobiti povrat novca.
 • U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.
 • Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obaveštenje o povratu novaca/slanju novog proizvoda. Povrat novca/zamena za novi proizvod će biti odrađena u roku 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 0603821108 ili e-mailom na info@bolerodrinks.rs
 • Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku proverili stanje pošiljke i poslali novu.

Verujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo rešiti Vašu reklamaciju.

 

Zaštita ličnih podataka i politika privatnosti

 • Prema zakonu Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka, lični podatak definisan je kao svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu fizičku osobu ili podatak kojim se može identifikovati osoba, utvrditi identitet direktno ili indirektno. Te podatke tretiramo kao lične podatke.
 • Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena pomoću ličnih podataka, poput na primer prikupljanja, skladištenja, upotrebe, uvida i prenosa ličnih podataka.
 • Osoba koja se bavi ličnim podatcima dostupna je putem mail adrese info@bolerodrinks.rs ili na adresi Kosovska 26a Novi Sad, Srbija.

Pravne osnove za obradu ličnih podataka u skladu sa propisima EU i Zakonima o sprovodjenju opšte uredbe o zaštiti podataka su sledeće:

 • kada ste pristali na obradu,
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa kompanije D Sport System d.o.o. u odnosu na vaša prava zaštite ličnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

Kada i kako bolerodrinks.rs prikuplja podatke korisnika?

Preduzeće D Sport System d.o.o. prikuplja lične podatke Kupaca samo u meri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes i za koje ima dozvolu Kupca u svrhu informisanja, podrške kupcima i marketing.

Bolero se obvezuje da štiti lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom.

Obrada ličnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obavezu obavlja se održavanjem najviših standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadoknadu, ispravku ili izmenu netočnih ličnih podataka.

Od ovoga se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavac po odgovarajućem nalogu ovlaštenih državnih tela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti pre no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili staratelja.

Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavestiti o svim promenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija. Ako ste registrovani korisnik web prodavnice bolerodrinks.rs svoje lične podatke možete izmeniti koristeći stranicu moj račun kojoj možete pristupiti iz glavnog menija.

1. Podatke prikupljamo prilikom kupovine u bolerodrinks.rs prodavnici i u svrhu dostave proizvoda

Prilikom kupovine u bolerodrinks.rs u fizičkoj ili internet prodavnici tražimo od vas određene lične podatke koji su nužni za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje ličnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu pa ako ih ne pružite, to će uticati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

U svrhu dostave proizvoda naručenog preko bolerodrinks.rs internet prodavnice potrebno je uneti vaše lične podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu).
Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime i adresu dostave imaju pristup zaposleni u službama za dostavu s kojima Bolero ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem bolerodrinks.rs internet prodavnice.

2. Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas direktno kontaktirate

Podaci koje primamo direktnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

  • putem kontaktnog obrasca na internet stranici www.bolerodrinks.rs
  • direktno mailom
  • telefonskim pozivom
  • uživo u poslovnici preduzeća.

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika kao i u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internet stranice bolerodrinks.rs saglasni su da u skladu sa Zakonom.

Ko su subjekti s kojima bolerodrinks.rs može deliti lične podatke?

1. Serveri usluga društvenih mreža
Prilikom kreiranja bolerodrinks.rs računa na bolerodrinks.rs trgovini potrebno je uneti svoje podatke (e-mail, ime i prezime).

Prilikom prijave putem društvenih mreža, odnosno Google i Facebook računa, Bolero ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom.

2. Serveri usluga za google adwords marketing i analizu posećenosti stranica bolerodrinks.rs
bolerodrinks.rs sarađuje s davaocima usluga trećim stranama kako bi se mogle sprovesti aktivnosti oglašavanja i analiziranja upotrebe naših web mesta i aplikacija kao i praćenja učinkovitosti kampanja.

Lične podatke delimo samo u onoj meri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime. U nastavku možete proveriti ko su davaoci usluga trećih strana potrebnih za saradnju:

Lumen tržišne komunikacije j.d.o.o. – web agencija koja nam je napravila webshop
Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo je za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja.
3. Pružatelji usluga potrebnih za sklapanje ili izvršavanje ugovora
Pristup bazi Kupaca s ličnim podacima Kupaca uz D Sport System d.o.o. u svrhu sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno kupovine u bolerodrinks.rs prodavnici i dostavu proizvoda imaju:
• Lumen tržišne komunikacije j.d.o.o., specijalizovana firma za izradu web prodavnica i IT rešenja
• GLS dostavna služba s kojom Bolero ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem bolerodrinks.rs internet prodavnice.

 

Informacije o kolačićima

Želimo vas obavestiti da naša web-stranica www.bolerodrinks.rs upotrebljava kolačiće kako bi se osigurale bolje usluge korisnicima i posetiocima.

 

Definicija kolačića

HTTP kolačić ili kolačić poseban je tekst, često kodiran, koje odašilje poslužitelj web navigatoru i koji navigator zatim šalje nazad (nepromenjen) svaki put kada navigator pristupa serveru. Kolačići se upotrebljavaju za autentifikaciju i praćenje ponašanja korisnika. Tipične su primene memorisanje omiljenih postavki korisnika i primena sustava «košarice za kupnju». Detalje potražite na stranici http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Gde mogu saznati nešto više o kolačićima

Kancelarija poverenstva za podatke (ICO):

http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx

Nezavisne organizacije:

All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
About Cookies http://www.aboutcookies.org/

D Sport System d.o.o. nije odgovorna za sadržaj drgih web-stranica trećih strana koje mogu i ne moraju sadržati kolačiće.

 

Uzimanje, pristup i obrada podataka – uloga kolačića

Cilj uzimanja i obrade ovih vrsta informacija jeste omogućiti brzo i učinkovito kretanje po stranicama zahvaljujući memorisanju vaših izbora, opcija i omiljenih postavki kao i optimizacija upotrebe web-stranice.

 

Informacije kojima se pristupa putem kolačića

Pretraživač memoriše kolačiće, a oni sadrže informacije kao što su naziv subjekta koji je poslao kolačić, vreme koliko će kolačić ostatisačuvan, vrednost – obično jedinstveni broj koji se generiše nasumično.
„Statistički“ kolačići prikupljaju informacije o tome kako upotrebljavate web-stranicu, na primer: koje stranice posećujete i sve greške na koje nailazite. Ti su kolačići potpuno anonimni i upotrebljavaju se isključivo kako bi nam pomogli da poboljšamo svoju web-stranicu i bolje razumemo što zanima naše korisnike i posetioce.

Statističke kolačiće upotrebljavamo za sledeće:
Prikupljanje statistike o tome kako se naša web-stranica upotrebljava
Pomoć pri poboljšanju web-stranice putem merenja grešaka koje se dešavaju
Kolačići „za praćenje“ povezani su s uslugama koje pružaju treće strane, poput dugmeta „Sviđa mi se“ i „Podeli“ i služe za praćenje učinkovitosti reklamiranja. Treća strana pruža te usluge, a vi za uzvrat morate potvrditi da ste posetili našu web-stranicu.

Kolačiće „za praćenje“ upotrebljavamo za sledeće:
Povezivanje s društvenim mrežama poput Facebooka, koje mogu upotrebljavati informacije o vašim posetama za ciljano reklamiranje na drugim web-stranicama
Davanje informacijama o vašim posetama reklamnim agencijama kako bi vam osigurale oglase koji bi vas mogli zanimati.

 

Upotreba kolačića koje postavlja treća strana

Web-stranica www.bolerodrinks.rs ne upotrebljava kolačiće koje postavlja treća strana. Međutim, web-stranica upotrebljava Google analitiku i Facebook poveznice koji sami sa svoje strane uvode kolačiće. Za pojedinosti pogledajte:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy

Upravljanje kolačićima koje upotrebljava www.bolerodrinks.rs

Ako se složite sa tim da kolačiće uključite u svom pretraživaču putem trake na početnoj stranici web-stranice, imajte na umu da svoje mišljenje možete promeniti u svakom trenutku.

Trenutno dostupni web pretraživači nude mogućnost postavljanja/deaktivacije kolačića. Da biste to učinili, pristupite odeljcima „opcije“ ili „omiljene postavke“. Za pojedinosti i tehničke savete pristupite službenim web-stranicama:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Ili
Microsoft Cookies guide
All About Cookies

 

Ako imate pitanja o tome kako mi upotrebljavamo kolačiće slobodno nas kontaktirajte.

Pohvale i prigovori

Pisani prigovor, odgovor, obaveštenje

 • U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kog razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor bolerodrinks.rs internet prodavnici.
 • Bolero vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 0603821108 ili putem maila info@bolerodrinks.rs.
 • Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbine na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbine, broj računa ili svoje ime i prezime.
 • Bolero će vam potvrditi primanje prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana primljenog prigovora.

Kontakti

 • Za sve informacije, pohvale, primedbe, reklamacije isl. Obaveštenja i Kupci se mogu obratiti Prodavcu na adresu Kosovska 26a Novi Sad, Srbija.
 • Telefon: 0603821108
 • E-mail: info@bolerodrinks.rs

Platforma za online rešavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, širom cele EU sporove vezane uz online kupovine će biti moguće rešiti putem ODR platforme. Platforma za rešavanje sporova dostupna je na internetstranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ako naiđete na problem tokom online kupovine unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internet naručivanje najpre pokušate rešiti bez uključivanja sudova.

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Srbije ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tela RS.

Ostale odredbe

 1. Prodavac daje pravo Kupcima da koristite sve usluge na „bolerodrinks.rs“ samo za lične potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promena sadržaja na „bolerodrinks.rs“, u bilo kom njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uptreba sadržaja „bolerodrinks.rs“ na drugim web stranicama je zabranjena.
 2. Prodavac zadržava pravo za prosledjivanje(davanje) prava za objavljivanje bilo kog materijala, delova „bolerodrinks.rs“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavca i trećeg lica koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupovini bilo kog proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavac ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim iskazom dato pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada „bolerodrinks.rs“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posete drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavca i ovi Opšti uslovi u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavca i Kupca. Prodavac te web stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Poseta tim stranicama u potpunosti je na sopstveni rizik Kupca i Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavac ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile tačne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili tačne, a u tom slučaju će Prodavac obavestiti Kupca koji je podneo narudžbinu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbine ili je izmeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavac zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
 7. a) se radi o nazivu proizvoda, delova istih ili funkcija na engleskom jeziku
  b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su opšteprihvaćeni u srpskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na srpski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao